Pakalpojumu noteikumi

NOTEIKUMI

1. Mērķis

1.1. sexdraugiem.com ir iepazīšanās portāls pieaugušajiem (turpmāk – portāls), kas radīts, lai atvieglotu cilvēku savstarpējo sazināšanos. Portāls nav paredzēts fotoattēlu vērtēšanai, pornogrāfiska satura materiālu izstādīšanai, pornogrāfiska satura pakalpojumu un prostitūcijas reklamēšanai. Portāla pārvaldnieks savā darbībā pamatojas uz ētikas normām un Republikas likumiem.

2. Pievienošanās (reģistrēšanās) noteikumi. Personas datu apstrāde

2.1. Parolei ir jāsastāv vismaz no 6 simboliem. Parole nedrīkst saturēt paša lietotājvārdu. Parole nedrīkst saturēt paša e-pasta adresi. Jums ir jānodrošina sava lietotājvārda un paroles slepenība un drošība.
2.2. Jūsu vecumam ir jābūt vismaz 18 gadi. Jūs apzināties, ka portāls satur pieaugušajiem domātus materiālus.
2.3. Portāls piedāvā pakalpojumu, kas paredz tikai piekļuvi datu sakaru tīklam. Portāla pārvaldnieks daudz uzmanības velta lietotāju apmierinātības nodrošināšanai. Portāla pārvaldnieks apstrādā personu datus pēc šādiem principiem:
2.3.1. Datu apstrādē ievērojam personas datu aizsardzības, delikātas informācijas un slepenības glabāšanas principus;
2.3.2. Jūsu personas dati mums kļūst pieejami pēc reģistrēšanās portālā par lietotāju. Mēs prasām tikai dzimšanas gadu un dzimumu. Reģistrējoties portālā, Jūs apstiprināt savu piekrišanu personas datu apstrādei;
2.3.3. Personas datus pirmkārt apstrādājam tāpēc, lai pildītu savus pienākumus, kas izriet no ieražu un tiesību normām. Apkopojot personas datus, ievērojam likumu un dati tiek apkopoti tādā apmērā, kas nepieciešams portāla lietotāju labākai apkalpošanai;
2.3.4. Ja personas datu apstrādē rodas jautājumi un problēmas, lūdzam sūtīt mums vēstuli pa e-pastu;
2.3.5. Atcerieties, ka savus personas datus,  t.sk. delikātus, Jūs publiskojat paši. Portāls nav šo datu sūtīšanas iniciators, neizvēlas sūtījuma saņēmēju, neizvēlas vai nemaina sūtījumā esošo informāciju.
2.4. Pievienojoties portālam, Jūs apstiprināt, ka esat iepazinušies ar portāla lietošanas noteikumiem, piekrītat tiem un tos ievērosiet.

3. Vispārējā informācija

3.1. Jūs nedrīkstat izmantot citu personu personas datus vai par sevi uzrādīt nepatiesu informāciju. Aizliegts pievienot fotoattēlus, kas nepieder pašam lietotājam.
3.2. Jūs esat personiski atbildīgi par visām savā profilā uzrādītajām ziņām.
3.3. Jūs esat personiski atbildīgi par visām Jūsu kontā veiktajām darbībām neatkarīgi no tā, vai attiecīga darbība ir Jūsu vai kādas citas personas veikta.
3.4. Jūs pirmkārt pamatojaties uz ētisku uzvedību interneta vidē un neizturaties apvainojoši, pazemojoši, nicinoši, draudoši pret citiem portāla lietotājiem. Aizliegta ideoloģiskā propaganda (reliģiska, politiska u tml.), nacionālā naida kurināšana un likumiem vai vispārpieņemtām ētikas normām pretrunīga darbība.
3.5. Ar portāla starpniecību Jūs nedrīkstat citiem portāla lietotājiem reklamēt vai pārdot kādu produktu vai pakalpojumu. Portālā ir aizliegta maksas pakalpojumu reklamēšana, surogātpasta un ķēdes vēstuļu sūtīšana.
3.6. Noteikumu nezināšana neatbrīvo no pienākuma tos ievērot.
3.7. Ja kāds lietotājs portāla pārvaldniekam šķiet nevēlams, viņš attiecīgu kontu bez iepriekšēja brīdinājuma var nobloķēt.
3.8. Aizliegts uzlauzt lietotāju profilus vai jebkādā veidā pārkāpt kāda lietotāja privātumu.

4. Atbildība

4.1. Portāla pārvaldnieks nav atbildīgs:
4.1.1. Par portāla lietotāju publiskoto informāciju;
4.1.2. Par jebkuru zaudējumu, kas radies saistībā ar portāla lietošanu;
4.1.3. Par autortiesību pārkāpumiem, ko radījuši portāla lietotāji;
4.1.4. Par SMS operatora radītām kļūdām vai darbības traucējumiem.
4.2. Portāla pārvaldnieks bez iepriekšēja brīdinājuma var:
4.2.1. Izmainīt portāla saturu atbilstoši vajadzībai;
4.2.2. Grozīt portāla lietošanas noteikumus atbilstoši vajadzībai;
4.2.3. Izmainīt maksas pakalpojumu cenu un ilgumu;
4.2.4. Izmainīt vai izdzēst lietotāju ievadīto jebkāda satura informāciju, ja attiecīga informācija pārkāpj portāla lietošanas noteikumus vai kaitē citiem lietotājiem.
4.3. Portāla pārvaldniekam ir tiesība jebkurā brīdī pārtraukt dalībnieka statusu, ja lietotājs ir pārkāpis portāla lietošanas noteikumus.

5. Foto pievienošanas noteikumi

5.1. Fotogrāfijai ir jābūt JPG formātā un orientētai vertikāli.
5.2. Fotogrāfijai nedrīkst būt platas apmales (ne vairāk par 5% no fotoattēla).
5.3. Fotogrāfijai ir jābūt ar labu kvalitāti. Ieteicamie izmēri ir no 300x300 līdz 810x2000 pikseļiem.
5.4. Uz fotogrāfijas ir jābūt personīgi sūtītāja attēlam. Ja uz fotogrāfijas ir citas personas, tad pirms tās publiskošanas ir jāsaņem attiecīgu personu atļauja lietot šo fotogrāfiju.
5.5. Aizliegts pievienot fotogrāfijas ar bērniem.
5.6. Aizliegts pievienot fotogrāfijas, kas atkārtojas.
5.7. Aizliegts pievienot fotogrāfijas, uz kuras redzama kāda ūdenszīme vai Jums uz to nav autortiesību.
5.8. Ja uz fotogrāfijas ir citas personas, Jūs esat atbildīgs par visām sekām, kādas saistībā ar to var rasties.
5.9. Aizliegts pievienot fotogrāfijas, kas pēc rakstura ir pretrunā ar likumu, kurina rasismu, naidu vai vardarbību.
5.10. Aizliegts pievienot fotogrāfijas, kuru apstrādes rezultātā ir pārāk izkropļots attēls vai tas ir uzkrītošs. Turklāt ir aizliegta vairāku fotogrāfiju montāža un svešu fonu izmantošana. Ir atļauta apstrāde attēla kvalitātes uzlabošanai. Dati, kurus var izmantot autortiesību pārkāpēja noteikšanai, nosūtīsim likumā noteiktā kārtībā attiecīgai iestādei.