Tika pielikts atbilžu koeficents!
Atbilžu(var atrast  lietotājā profilā) koeficents rāda ienākošo īsziņu un atbilžu daudzuma attiecību uz tiem. Ja Reply rate zems, tad lietotājs atbild reti, bet ja augsts, tad atbildes varbūtība ir daudz augstāka.